Priser

Her er noen priseksempler på våre tjenester.

FOTOGRAFERING kr 1.500,-  
For inntil en times fotografering, deretter kr. 900,- pr. påbegynt time.

BRYLLUP                       kr. 4.000,-
Fotografering inntil 1,5 timer. Før eller etter vielsen. Bildene leveres på minnekort/minnepenn.

EVENTUELLE TILLEGG
Utenfor studio 4,10 kr pr km.
Minnekort/minnepenn kr 200,-

DIGITALT ARBEID: kr 600,- pr. time

BETALINGSBETINGELSER
All fotografering skal betales etter endt fotografering.
Prisen inkl. selve fotograferingen, visningstime bilder på minnepenn.
Kan ikke kunden benytte visningstimen, vennligst ring  dagen før.
I henhold til åndsverksloven forbeholder fotograf Geir Hammersland seg retten til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.